W związku ze stale rosnącą konsumpcją energii koniecznym staje się uruchamianie dodatkowych bloków elektrowni, które pokryją zapotrzebowanie na moc. Nowe bloki energetyczne wiążą się z dodatkowymi inwestycjami w infrastrukturę oraz technologię. Są to wydatki duże, które generują spore obciążenie dla budżetu Państwa a także prywatnych inwestorów. Dlatego właśnie tak ważnym pojęciem w energetyce przemysłowej jest sprawność.

Kondensator elementem generującym moc bierną

baterie kondensatorówProcesy związane z przetwarzaniem energii towarzyszą ludzkości od długiego czasu. Jednak dopiero w chwili obecnej ludzie zdają sobie sprawę, że należy przeprowadzić proces z jak najmniejszymi stratami w taki sposób żeby zużyć jak najmniej surowców. Pojęcie to jest ściśle związane z mocą oraz energią. Energia, która jest iloczynem mocy oraz czasu jest zużywana przez odbiorców końcowych do zasilania urządzeń. Taki rodzaj mocy jest to moc czynna, która powoduje pracę urządzeń. Równocześnie z mocą czynną jest pobierana ze źródła moc bierna, która jest niezbędna do przemagnesowywania rdzeni na przykład transformatorów. Moc bierna pobierana ze źródła powoduje większe obciążenie sieci energetycznej. W związku z tym wymyślono, że zamiast pobierać moc bierną ze źródła można ją wytworzyć na miejscu. W takim celu stosuje się baterie kondensatorów, które generują moc bierną. Dzięki temu możliwym staje się zbliżenie do współczynnika mocy wynoszącego jeden. Jest to wartość idealna z punktu widzenia sprawności procesu. W rzeczywistości współczynnik mocy osiąga wartości poniżej jedności. Wynika to ze strat mocy, które zachodzą w urządzeniach.

Związane są one z oddawaniem energii w postaci ciepła do otoczenia oraz strat własnych maszyn. Dzięki stosowaniu baterii kondensatorów możliwym jest wytwarzanie mocy biernej na miejscu dzięki czemu zwiększana jest sprawność procesu. Rozwiązanie takie jest dużo bardziej ekonomiczne niż przesył mocy biernej z miejsca jej wytworzenia na przykład elektrownia. Dzięki wytwarzaniu mocy biernej w miejscu jej zużycia inwestorzy są w stanie zaoszczędzić spore środki finansowe.