Glikol czyli jeden z organicznych związków chemicznych, który jest alkoholem. Jest powszechnie stosowany jako jeden ze składników płynów chłodzących wykorzystywanych w samochodach. Posiada bardzo specyficzne właściwości oraz zastosowanie które postaram się krótko opisać w poniższym opisie. 

Właściwości i zastosowanie glikolu etylenowego

glikol etylenowyGlikol ten jest bardzo prostym alkoholem, który w jednej swojej cząsteczce posiada dwie grupy hydroksylowe dlatego też posiada nazwę systematyczną : 1,2 etanodiol. Glikol etylenowy jest cieczą bezbarwną, która posiada bardzo duży poziom lepkości. Bez większych problemów oraz ograniczeń jest w stanie mieszać się z wodą. Jego rozpuszczalność jest zależna od substancji w jakiej ma zostać rozpuszczony. Bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholach oraz benzynie dlatego wykorzystywany jest powszechnie w motoryzacji. Ten rodzaj glikolu otrzymywany jest głównie z etylenu. Cały etap podzielony jest na kilka specyficznych chemicznych procedur. Gotowy wyprodukowany glikol wykorzystywany jest to wytwarzania różnego rodzaju włókien syntetycznych a tak że różnego rodzaju żywic. Jest jednym z głównych oraz podstawowych składników płynów do chłodnic zamontowanych w samochodach. Należy do grupy płynów niezamarzających. Najbardziej popularny płyn borygo w 60% składa się z wodnego roztworu glikolu do tego typu płynów dodatkowo dodawane są związki antykorozyjne. Podczas stosowania glikolu etylenowego należy być ostrożną ponieważ związek może mieć depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Podsumowując ten typ glikolu jest bardzo powszechnie z powodzeniem stosowany w wielu branżach. Jest bardzo złożonym związkiem chemicznym, do którego wytworzenia potrzebne jest zachowanie odpowiednich procedur oraz ścisłe trzymanie się zasad. Podczas używania czystego glikolu należy być bardzo ostrożnym.