Każde przedsiębiorstwo w trakcie swojego funkcjonowania może napotkać wiele trudności. Ich kumulacja może prowadzić do niepożądanych trendów, które w dłuższej perspektywie oznaczają problemy. Może to być spowodowane różnymi zaniedbaniami na poziomie: strategii, pracowników, finansów czy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia są również zagadnienia związane z techniką czy technologią.

Co przyczynia się do powstania sytuacji kryzysowej?

sytuacja kryzysowa firmyJeśli chodzi o strategię to należy tutaj przywołać chociażby: niejasną politykę czy błędne cele. Odnośnie zatrudnionych z kolei sytuacja kryzysowa firmy może być spowodowana dużą fluktuacją kadry kierowniczej, złym stylem zarządzania, konfliktami wewnętrznymi czy błędną oceną możliwości pracowników. Niewłaściwe zarządzanie finansami może również prowadzić do ciężkiej sytuacji przedsiębiorstwa. Tutaj z kolei szczególnie kosztowne są błędy w budżetowaniu, błędne inwestycje czy słabe zarządzanie kapitałem. Słaby przepływ informacji czy niespójne działania międzyfunkcjonalne to z kolei przyczyny będące po stronie struktury organizacyjnej. Jeśli chodzi o jakość wytwarzanych produktów to żeby była ona jak najwyższa należy używać odpowiednich maszyn i technologii. Niska jakość materiałów, przestarzała technologia czy awarie ciągów technologicznych niechybnie prowadzą do kłopotów.

Ważnym zagadnieniem jest również automatyzacja produkcji, która obecnie powinna być jak najwyższa. Pozwala to uniknąć zatorów jeśli chodzi o wytwarzanie dóbr oraz osiągnąć lepszą powtarzalność. Przedsiębiorstwa nieinnowacyjne, które nie inwestują w nowoczesne rozwiązania mogą popaść w kłopoty. Jak widać na firmy czeka wiele różnych zagrożeń. Niemniej mając świadomość ich istnienia można w porę podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.