Możemy śmiało założyć, że system fotowoltaiczny o powierzchni 500×500 km wystarczyłby, aby pokryć zapotrzebowanie na energię na całym świecie. Słońce jest więc nie tylko niewyczerpane, ale również i ekologicznym źródłem energii. Najważniejsze jednak jest to, że świeci zupełnie za darmo.

Wytwarzanie prądu dzięki systemom fotowoltaicznym

systemy fotowoltaicznePosiadając na dachu swojego domu instalację fotowoltaiczną, stajemy się producentami energii elektrycznej. Warto więc zapoznać się jak działają systemy fotowoltaiczne. Określenie fotowoltaiki opisuje zjawisko konwersji światła w energię elektryczną, przez ogniwa solarne. Do tego celu, służą materiały półprzewodnikowe takie jak; krzem i arsenek galu. Najbardziej rozpowszechnione są krystaliczne ogniwa krzemowe, które wytwarzają prąd przez efekt fotoelektryczny z energii światła. Ważne jest, że wykonują to bez żadnych procesów mechanicznych lub chemicznych. Krzemowe ogniwa solarne składają się z dwóch warstw krzemu o różnej strukturze domieszkowej. W części napromieniowanej, warstwa krzemu jest celowo zanieczyszczona fosforem, a warstwa dolna domieszkowana jest borem. W warstwie łączącej, w wyniku różnicy ładunków elektronów, powstaje pole elektryczne o biegunowości przeciwnej do domieszkowania. Powoduje to rozdzielenie uwolnionych przez światło słoneczne ładunków elektrycznych. Przez ten podział, w warstwie połączeniowej powstaje potencjał energii, w formie napięcia elektrycznego. Po zamknięciu obwodu pomiędzy biegunami, otrzymamy w odbiorniku zamykającym – prąd.

Podsumowując, w łatwy sposób możemy czerpać korzyści z bezpłatnego i ekologicznego prądu, który spływa z naszych dachów. Prawidłowo zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, zapewni nam długoletnie cieszenie się niezależnością dawaną przez własne zaopatrzenie w energię, a co najważniejsze bezpieczne i ekonomiczne  korzystanie z niej.