Jeszcze do niedawna, wykonywanie wszelkich instalacji do podłączenia mediów, wymagało wykonania wykopów przy użyciu ciężkiego sprzętu, oraz zatrzymania ruchu drogowego nawet na kilka dni. Obecnie, dzięki błyskawicznemu rozwojowi technologii, wykonywanie podziemnej infrastruktury stało się dużo tańsze i łatwiejsze.

Sterowane przewierty w poziomie

przewierty horyzontalneCoraz więcej polskich firm, decyduje się na wykonywanie przewiertów sterowanych. Jest to najmniej inwazyjna forma tworzenia podziemnych instalacji. Najbardziej popularne są przewierty horyzontalne, czyli przewierty wykonywane w poziomie. Cały proces odbywa się w ten sposób, że najpierw wykonuje się projekt trajektorii przewiertu, wraz z wyznaczeniem punktu wyjścia. W zależności od typu gleby wybiera się odpowiednią technologię wiercenia. Kolejnym krokiem jest przygotowanie terenu pod urządzenie wiertnicze, a także miejsca w którym zostanie rozpoczęty przewiert. Sam przewiert jest wykonywany przy pomocy wiertnicy gąsienicowej, napędzanej silnikiem wysokoprężnym, która wykonuje przewiert pilotowy. W czasie przewiertu pilotowego dokonuje się wszelkich niezbędnych korekt biegu instalacji, na przykład, jeśli urządzenie wiertnicze napotka na swojej drodze duże kamienie lub pozostałości fundamentów. Następnie, dokonuje się rozwiercania powrotnego, w celu poszerzenia otworu do żądanej średnicy. Do gotowego tunelu, wprowadza się rurociąg. Ostatnim etapem jest przywrócenie terenu, na którym były prowadzone prace do jego stanu pierwotnego.

Przewierty sterowane sprawdzają się nie tylko przy budowie nowych instalacji, ale też znacznie ułatwiają prace modernizacyjne istniejących już sieci. Stosując metodę przewiertu, można wykonać tymczasowe bypassy, które pozwolą na korzystanie z mediów, w czasie prowadzenia prac naprawczych, na terenach zurbanizowanych.