Częstotliwość drgań odgrywa bardzo ważną rolę w środowisku pracy. Nie tylko z tego powodu, że wystawienie na ich stałą ekspozycję pracownika sprzyja różnym zagrożeniom, ale także dlatego, że maszyny również są narażone na czynniki związane z nadmiernym drganiem w danym czasie pracy. Jak przebiegają specjalistyczne pomiary związane z tym zjawiskiem?

Mierzenie drgań i ich wpływ na maszyny

pomiary drgańW przemyśle wykorzystuje się wiele wyspecjalizowanych maszyn, które na skutek wykonywanej pracy wydzielają drgania. Są to ruchy cząsteczek przyspieszonych przez pracę maszyny. Każdy materiał z którego są wykonane maszyny przemysłowe jest podatny na to zjawisko w jakimś stopniu. Specjalistyczne pomiary drgań mają na celu dokładne określenie częstotliwości drgań w trakcie wykonywania pracy. Są to bardzo precyzyjne pomiary, od których wyniku zależy podjęcie działań asekuracyjnych. W zależności od tego, jakie wartości pojawiają się na wskaźnikach, inaczej wygląda intensywność takich działań. Maszyny należy zabezpieczyć w taki sposób, by ich kable zapewniające przepływ energii elektrycznej były w jak najmniejszy sposób podatne na drgania. Ważne jest także, by podłoże było stabilne, a jeśli wskaźnik pomiaru drgań jest wysoki dla danego urządzenia, to powinniśmy jeszcze dodatkowo zainteresować się dodatkową asekuracją. Maszyna powinna być także odpowiednio chłodzona, gdyż na skutek drgań powstaje energia cieplna.

Dlatego w zależności od konkretnego parametru pomiaru warto zainteresować się działaniami prewencyjnymi. Żaden przedsiębiorca nie chce dopuścić do przerwy w pracy maszyny, bo wiąże się to ze stratami. Pomiary drgań pozwalają także na uniknięcie różnych usterek lub awarii, co przy cenach maszyn jest wielce pożądane przez każdy zakład przemysłowy.