Inwestycja w budowę nieruchomości wymaga wysokich nakładów pracy i kapitału. Plan takiego przedsięwzięcia musi jasno określać cele i harmonogram wszystkich zadań. Dzięki temu możemy mieć większą kontrolę nad pojedynczymi procesami, które prowadzą do ostatecznego efektu jaki zakładamy. Tylko w ten sposób możemy przeprowadzić inwestycję w sposób świadomy i konsekwentny, a całość prac pozwoli osiągnąć planowany cel.

Badania gruntu, a budowa nieruchomości

badanie gruntuNowa, powstająca dopiero nieruchomość wymaga wielu formalności zanim zacznie się jakąkolwiek pracę na działce budowlanej. W tym wszystkich spotkamy się z szeroką gamą pozwoleń, badań i szkiców. Wszystko po to, aby od strony formalnej cały proces został dopięto na ostatni guzik. Część z takich formalności zakłada plan zabudowy czy nawet rozwiązania techniczne wykorzystane w nieruchomości. I w tym miejscu warto przeprowadzić dodatkowe badanie gruntu, które zabezpieczy nas przed możliwymi problemami w przyszłości. Jeśli tereny, na którym planujemy postawić dom znajduje się w okolicy wskazującej na pewne zmiany w morfologii ziemi, lub gdy znane są nam przypadki problemów związanych z okolicznymi budynkami i ich fundamentami, wtedy takie badanie może rozwiać nasze wątpliwości co do całości planu zagospodarowania terenu. Jeśli przekrój danego terenu wskazywałby na możliwe kłopoty, możemy w każdej chwili postarać się o wprowadzenie poprawek do rysunku nieruchomości co pozwoli uniknąć w przyszłości niepotrzebnych kosztów.

Samo badanie gruntów polega na zebraniu jak największej liczby danych na temat warunków wodno-gruntowych. Taka wiedza jest bezwzględnie potrzebna do prawidłowego zaplanowania fundamentów budynku, wyboru rozwiązań izolacyjnych, sposobu podpiwniczenia, a nawet rodzaju przydomowej oczyszczalny ścieków. Jak widać podobne badanie może się okazać niezwykle przydatne w trakcie planowania całej inwestycji.