W wyniku zwiększonej konkurencji rynkowej walka o klienta odbywa się obecnie na innych warunkach niż kiedyś. Coraz większa liczba firm inwestuje środki w profesjonalne kampanie reklamowe, które mają na celu wypromowanie marki oraz przedstawienie oferty firmy. Kanałów dystrybucji jest obecnie wiele.

Telewizja najpopularniejszym sposobem przekazania treści

produkcja reklam telewizyjnychDo klasycznych przykładów należą gazety, czasopisma branżowe, radio czy telewizja. Nowym trendem jest reklama w Internecie, która stanowi obecnie jedną z najczęściej wybieranych opcji. Zatrzymajmy się jednak na chwilę przy reklamach telewizyjnych. Są one chyba najbardziej klasycznym rozwiązaniem, które ciągle funkcjonuje. Telewizja ma bowiem kilka zalet, które stanowią jej niewątpliwą przewagę nad gazetami czy radiem. Przede wszystkim za pośrednictwem przekazu telewizyjnego możliwe jest przesłanie zarówno obrazu jak i dźwięku co nie jest możliwe za pośrednictwem wcześniej wymienionych kanałów dystrybucji reklamy. Jest to jednym z powodów dla których produkcja reklam telewizyjnych nieustannie wzrasta. Reklamy telewizyjne są z reguły kierowane do danej grupy osób co umożliwia ścisłe dopasowanie do oczekiwanego profilu klienta. Jest to wyjątkowo pożądane ponieważ niektóre produkty są kupowane jedynie przez konsumentów z określonego przedziału wiekowego. Reklamy telewizyjne zapadają niewątpliwe w pamięć co jest potęgowane poprzez znanych aktorów, którzy biorą w nich czynny udział.

Bardzo często ma miejsce sytuacja, w której dany produkt jest utożsamiany z postacią aktora, który go reklamuje. W przypadku innych form reklamy jest to praktycznie nieosiągalne. Możliwości takie jak telewizja niesie również ze sobą Internet. W przypadku tego kanału dystrybucji jednak niemożliwym jest czasami dotarcie do grupy docelowej na przykład osób starszych, które nie korzystają z sieci.