Przy chowie wolnostanowiskowym krów mlecznych, wydziela się pomieszczenia do dojenia, są to tak zwane hale udojowe. Wyposażone są w dojarki przewodowe, oraz komputerowe systemy pomiaru ilości i jakości wydojonego mleka. Systemy takie pozwalają na proporcjonalne dostosowanie ilości zadawanej paszy do określonej wydajności mlecznej krowy.

Rodzaje i wyposażenie hal udojowych

hale udojowePrawidłowo dopasowane parametry są kontrolowane przez komputer, informując określonym komunikatem świetlnym na specjalnym monitorze o ich stanie. W pełni zautomatyzowane dojarnie wyposażone w roboty przyjmują krowę do doju, masują wymiony, zakładają kubki udojowe, kontrolują przebieg doju każdej krowy, dozują i zadają paszę treściwą, zdejmują aparaty z wymion, dezynfekują wymiona. O jakości wykonanej pracy informują rolnika systemem sygnalizatorów świetlnych, lub dźwiękowych. Wyniki pracy zapisywane są w pamięci komputera i prezentowane w postaci tabulogramów. Poszczególne hale udojowe różnią się od siebie ilością i układem stanowisk, przystosowanych do różnych rozwiązań konstrukcyjnych obór, oraz liczby krów i ich wydajności. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla małych gospodarstw jest hala udojowa szeregowa, lub tunelowa. Najczęściej spotykana jest dojarnia typu „ rybia ość” lub tandem. Dojarnie karuzelowe przeznaczone są dla gospodarstw z bardzo dużą liczbą krów. Stanowiska udojowe w tym typie dojarni, są ułożone na obwodzie obracającej się platformy.

Krowa wchodzi na stanowisko, zakładany jest jej aparat udojowy i otrzymuje swoją porcję paszy treściwej. Krowa wraz ze swoim stanowiskiem przemieszcza się na platformie określony obrót, który jest czasem dojenia. Po zakończonym dojeniu schodzi ze stanowiska i opuszcza dojarnię. Inne przykłady większych dojarni wykorzystują specjalne wózki, które są połączone ze sobą i napędzane silnikami elektrycznymi.