Obserwując ogromne zainteresowanie przemysłu tworzywami sztucznymi należy wziąć pod uwagę ich znakomite parametry fizyczne i chemiczne. Z drugiej zaś strony to surowiec dający się bardzo łatwo kształtować różnymi metodami. Jednym z rodzajów tworzyw sztucznych jest teflon.  

Dwojakie postaci handlowe teflonu

wałki ptfeTeflon to jedno z polimerowych tworzyw sztucznych o charakterze konstrukcyjnym. Powstaje w wyniku polimeryzacji tetrafluoroetylenu. Do odbiorców teflon jest dostarczany pod dwiema postaciami, jako płyty i wałki PTFE o wielu rozmiarach dopasowanych do dalszego przetwarzania. Wałki teflonu określa się także mianem prętów. Teflon jest dostarczany w postaci jednorodnej lub z domieszkami mającymi poprawić jego właściwości dla danej branży. Najczęściej jako komponenty stanowiące dodatki stosuje się włókno szklane, włókno węglowe, grafit, brąz lub molibden. Płyty i wałki PTFE nazywane są formatkami i dają się bardzo łatwo obrabiać przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Jest to bardzo ważna zaleta teflonu gdyż nie wymaga inwestycji w specjalistyczne urządzenia obróbcze. Podstawową zaletą teflonu jest zachowanie budowy strukturalnej w bardzo niskich i wysokich temperaturach. Zakres niezawodnej pracy detali wykonanych z teflonu sięga minus 200 do plus 260 stopni Celsjusza. Inną bardzo istotną cechą jest całkowita odporność na działanie stężonych kwasów i rozpuszczalników co jest bardzo ważne dla przemysłu wydobywczego i chemicznego. Dla tych branż z teflonu wykonuje się elementy armatury. Teflon jest wyjątkowo odporny na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska oraz posiada bardzo niski stopień tarcia. Jest to materiał idealny do produkcji detali pracujących w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Z pozostałych zalet należy wspomnieć o całkowitej obojętności fizjologicznej oraz znakomitych właściwościach dielektrycznych. Teflon znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, a jego wynalezienie było krokiem milowym w rozwoju przemysłu.