Oferta gabinetów psychologicznych uwzględnia duży zakres tematyczny obszarów objętych pracą – depresja, zaburzenia lękowe i traumatyczne, problemy rodzinne a także praca z osobami uzależnionymi. Specyficzną formą pomocy psychologicznej jest praca z dziećmi.

Formy pomocy dzieciom – psycholog dziecięcy

psycholog dziecięcy w Warszawie MokotówNa różnych etapach rozwoju dziecka mogą pojawić się rozmaite problemy. Ważne, aby odpowiednio szybko zareagować – prawidłowa diagnoza i skuteczna interwencja uchronią przed pogłębianiem zaistniałych już trudności. Psycholog dziecięcy w Warszawie Mokotów prowadzi kompleksową terapię dzieci i młodzieży, uwzględniającą wszystkie trudności i problemy natury rozwojowej oraz wychowawczej. W celu postawienia odpowiedniej diagnozy wykonywana jest pełna diagnostyka w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka. Często można zaobserwować u dzieci problemy z komunikacją, przekładające się też na najbliższe kontakty – z grupą rówieśników oraz rodziną. Innym rodzajem trudności są zaburzenia rozwoju psychomotorycznego i problemy obszaru poznawczego. Wiele dzieci boryka się z dysgrafią i dysleksją – specjaliści w tej dziedzinie mogą już zaproponować rozwijające działania i ćwiczenia w tym zakresie. Zupełnie inny obszar do pracy stanowią zaburzenia o charakterze traumatycznym i lękowym, które wymagają współpracy z rodziną i dokładnej analizy całej sytuacji. Niezależnie od rodzaju i natężenia trudności, doświadczony zespół psychologów proponuje odpowiednie rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki zaburzeń.

Wszystkie działania związane z pomocą psychologiczną objęte są zasadami etyki zawodowej, która zapewnia pacjentom zachowanie anonimowości i profesjonalne wsparcie na każdym etapie, z uwzględnieniem rozwiązań najbardziej rozwojowych dla danego pacjenta.