Współczesny przemysł budowlany, w tym, przede wszystkim architekci oraz deweloperzy zobligowani są do przestrzegania określonych przepisów, związanych ze sposobem realizacji projektów a także bezpieczeństwem budynku, już po jego ukończeniu. Dotyczy to, między innymi, zaleceń przeciwpożarowych oraz sposób zabezpieczenia obiektu na wypadek takiego zdarzenia. 

Na czym polegają instalacje hydrantowe?

montaż instalacji hydrantowychStosowanie tego typu rozwiązań wynika bezpośrednio z wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia przestrzeni użytkowych na wypadek pożaru. Dzięki tego typu instalacjom, strażacy mają możliwość szybkiej organizacji akcji gaśniczej, dlatego montaż instalacji hydrantowych stanowi wymóg, decydujący o możliwości oddania danego obiektu do użytku. Dotyczy to między innymi wszelkiego rodzaju hal przemysłowych oraz magazynowych, różnego rodzaju obiektów użytkowych, jak biurowce, hotele, a także bloki mieszkalne. Zastosowanie rozporządzeń dotyczących systemów przeciwpożarowych pozwala zminimalizować straty, w krótkim czasie ograniczyć ogień i zatrzymać jego rozprzestrzenianie się. W bezpośredni sposób przekłada się to na bezpieczeństwo osób korzystających obiektu. Dlatego tak ważne jest wykonanie również odpowiednich planów ewakuacyjnych, oznaczenie wyjść, czy wytyczenie miejsca zbiórki na wypadek takiego zdarzenia, co pozwala na sprawną ewakuację osób znajdujących się w budynku.

Zanim budynek zostanie oddany do użytku, musi przejść on kontrolę dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obok odpowiedniego sprzętu, jak gaśnice, bardzo ważne są instalacje hydrantowe, które służą jako źródło wody, na wypadek wystąpienia pożaru. Ich odpowiednie umiejscowienie pozwala na szybkie przeprowadzenie akcji gaśniczej, redukcję strat a także bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu.