Materia, która nas otacza może posiadać różne stany skupienia. Stan ciekły, który posiadają substancje płynne jest stanem, mającym pewne określone właściwości, które utrudniają kontakt z substancjami tego typu. Ciecze charakteryzują się międzycząsteczkowymi oddziaływaniami, przez co trudno jest odseparować porcję cieczy. W tym celu stosuje się więc specjalne systemy.

Korzystanie z systemów dozujących

systemy dozująceKażda ciecz posiada określony stopień ściśliwości. Ciecze wykazują się odpowiednimi międzycząsteczkowymi oddziaływaniami w postaci sił spójności (kohezji) oraz sił przylegania (adhezji). Te właściwości sprawiają, że niemożliwe fizycznie jest to, żeby odłamać lub oderwać porcję cieczy, ponieważ nie ma ona określonego kształtu i formy jak ciała stałe. W celu porcjowania cieczy stosuje się różnorodne systemy dozujące. Różnią się one ze względu na dozowaną ciecz lub ze względu na przeznaczenie. Każda ciecz wymaga odpowiedniego ciśnienia, aby móc ją dozować, dlatego też systemy te są odpowiednio dopasowane. Najprostszym systemem dozującym używanym w codziennym funkcjonowaniu jest dozownik mydła w płynie. Jednak rodzajów jest znacznie więcej, choćby dozownik wody pitnej. Najczulsze i najbardziej dokładne systemy są używane w laboratoriach do dozowania odczynników do reakcji chemicznych. W chemii objętość porcji jest bardzo istotna, ponieważ dużą rolę w chemii odgrywają proporcje oraz stężenie. Systemy dozowania są więc powszechnie używane oraz konieczne.

Płyny posiadają swoje określone właściwości, które utrudniają oddzielenie ich porcji manualnie. W tym celu wykorzystywane są systemy do dozowania cieczy, pozwalające odseparować porcję płynu od jego reszty. Systemy te różnią się pod względem przeznaczenia oraz dostosowania do określonej cieczy.